Regulamin

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY https://swiatojca.pl/

[Wstęp]

Drogi czytelniku, posiadanie i udostępnianie Tobie niniejszego regulaminu pozwala mi wypełnić obowiązek prawny z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Czytając niniejszy regulamin dowiesz się m.in. jakie usługi świadczę za pośrednictwem bloga, jakie warunki techniczne powinna posiadać twoja przeglądarka lub jakie powinieneś posiadać programy, aby korzystać z treści które udostępniam. Dowiesz się także w jaki sposób możesz zrezygnować z subskrypcji mailowej oraz złożyć reklamację. Gdybyś czegoś nie rozumiał lub potrzebował dodatkowych wyjaśnień, proszę skontaktuj się ze mną mailowo: kontakt@swiatojca.pl

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej https://swiatojca.pl/ (zwanej dalej „blogiem”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez stronę internetową https://swiatojca.pl/ jestem ja – Tomasz Zaskalski. Jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: Wieża Ciśnień Radosław Klimek NIP: 6462592972; REGON: 243380655. Siedziba mojej firmy mieści się w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 3. Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@swiatojca.pl.
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 17.08.2021 r.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Na blogu publikuję i udostępniam do pobrania autorskie treści oraz materiały skierowane do przyszłych, początkujących lub obecnych rodziców. Tematyka materiałów to rodzicielstwo, wychowywanie dzieci, relacje międzyludzkie oraz recenzje produktów.
 2. Za pośrednictwem bloga świadczę usługi płatne oraz bezpłatne. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty. Przed skorzystaniem z usług płatnych zostaniesz poinformowany o tym ile będziesz musiał zapłacić przed powstaniem obowiązku zapłaty.
 3. Wszystkie publikowane na blogu materiały i informacje mają charakter prywatnych opinii, poglądów, pomysłów, przykładów i ocen.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania z mojego bloga powinieneś posiadać:
  1)Urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2) Przeglądarkę internetową,
  3) Jeśli będziesz chciał zapisać się do Strefy „Za darmo!” lub któregoś z poradników lub kursów, będziesz musiał dysponować adresem poczty elektronicznej (e-mail),
  4) Jeśli będziesz chciał pobrać jakieś materiały z bloga to będziesz potrzebował oprogramowania pozwalającego odtworzyć pliki w formatach: pdf, doc, xml, xlxs.

Art. 4. [Publikowanie komentarzy]

 1. Blog umożliwia komentowanie poszczególnych materiałów.
 2. Na blogu obowiązuje zakaz publikowania w komentarzach treści obraźliwych, bezprawnych lub uważanych powszechnie za wulgarne. Wszystkie przypadki naruszenia prawa w tym względzie będą przeze mnie zgłaszane odpowiednim organom.
 3. W treści komentarzy nie wolno także zamieszczać reklam.
 4. Jako właściciel bloga mam prawo usunąć komentarz sprzeczny z regulaminem lub w inny sposób niestosowny.

Art. 5 [Subskrypcja e-mail]

 1. Jedną z usług, które świadczę bezpłatnie jest możliwość zapisania się do blogowego newslettera oraz darmowych kursów i poradników. Zapisując się na newsletter lub darmowy kurs lub darmowy poradnik otrzymasz dostęp do materiałów dodatkowych w tym do Strefy „Za darmo!” i innych.
 2. Zapisać możesz się podając swój adres e-mail oraz imię.
 3. Usunąć swój adres z bazy możesz klikając w link zamieszczony bezpośrednio na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej z systemu mailingowego jaką ode mnie otrzymasz lub wysyłając informację zwrotną na adres kontakt@swiatojca.pl

Art. 6 [Usługi płatne]

 1. Usługi płatne, które świadczę to przede wszystkim udostępnienie dostępu do różnych materiałów tekstowych, audio lub audio-video.
 2. Dostęp do materiałów płatnych jest dostępny po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty. Przed potwierdzeniem zamówienia zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wszystkie informacje dotyczące ceny, sposobu zapłaty, dostępu do materiałów otrzymasz przed złożeniem zamówienia.
 3. Obowiązek zapłaty powstaje dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia.
 4. Blog korzysta z zewnętrznego systemu płatności.

Art. 7 [Prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Nieważne czy jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarłeś wykupując usługi płatne, w terminie 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wystarczy złożyć mi drogą mailową lub pisemną oświadczenie z którego będzie wynikać, że odstępujesz od umowy zakupu danej usługi. W swojej wiadomości/piśmie wskaż proszę swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail) oraz podaj mi informację o zakupionej usłudze, od której odstępujesz. Możesz skorzystać z znajdującego się pod Regulaminem formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli wyślesz mi wiadomość e-mail lub pismo (listem poleconym) przed upływem 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a ja zobowiązany będę do zwrotu na Twoją rzecz środków finansowych, które zapłaciłeś. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, od otrzymania przeze mnie odstąpienia, w ten sam sposób w jaki otrzymałem od Ciebie pieniądze, chyba że w sposób niebudzący wątpliwości ustalimy inaczej.

Art. 8 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

 1. W każdym momencie możesz złożyć reklamację na świadczone przeze mnie usługi, zarówno te płatne, jak i te bezpłatne. Reklamacja może dotyczyć także publikowanych komentarzy, materiałów i treści.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: kontakt@swiatojca.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1) Twoje imię oraz adres e-mail,
  2) Dokładny opis i powód reklamacji,
  3)Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne może potrwać od 7 do 30 dni, w zależności od tego jak poważna będzie Twoja reklamacja.
 5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego następuje z chwilą wysłania przeze mnie odpowiedzi na podany przez Ciebie adres e-mail.

Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym terminie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli przedstawić sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 10 [Zastrzeżenie praw autorskich]

 1. Niniejszym zastrzegam, że wszelkie materiały (artykuły, wiadomości, podcasty, notki, instrukcje i inne) zamieszczone na blogu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie.
 2. Możesz wykorzystać nasze materiały na swojej stronie www bez mojej uprzedniej zgody, ale chciałbym, abyś mnie o tym poinformował. Publikując nasze materiały pamiętaj, aby oznaczyć autora danego materiału oraz link do bloga.

Art. 11 [Ochrona danych osobowych]

 1. Nie przekazujemy twoich danych innym podmiotom.
 2. Świadcząc usługi za pośrednictwem bloga będę przetwarzał twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane eksploatacyjne w postaci numeru IP oraz informacji zapisywanych w plikach cookies. Na potrzeby rozliczenia usług płatnych mogę potrzebować dodatkowych danych, o czym zostaniesz powiadomiony w odpowiednim momencie.
 3. Newsletter na blogu jest oparty o technologię double opt-in to znaczy, że na listę subskrybentów zapiszesz się dopiero po aktywacji linku, który wyślę Ci na podany przez Ciebie adres e-mail. Pamiętaj, że zawsze możesz anulować subskrypcję wystarczy, że klikniesz w link umieszczony na końcu wiadomości wysyłanej z systemu mailingowego lub wyślesz informację na adres kontakt@swiatojca.pl.
 4. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Art. 12 [Zmiany regulaminu]

 1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jeśli dokonałeś zakupów przed zmianą Regulaminu, a dokonana przeze mnie zmiana Regulaminu mogłaby negatywnie wpłynąć na Twój interes prawny, to w takim przypadku zmienione postanowienia Regulaminu nie znajdą zastosowania.