Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: https://swiatojca.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe Administrator zbiera, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe. 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Zaskalski, zamieszkały w Polsce.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@swiatojca.pl.

§2. Zasady przetwarzania danych. 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania. 

 1. Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a,b, f RODO). 
 2. Dane przetwarzać będziemy w celach:
 1. kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość lub komentarz; 
 2. marketingowo-reklamowych, aby przesyłać Ci informacje handlowe (informacje o promocjach i nowych ofertach) oraz informacje o nowych materiałach na Stronie;
 3. wykonania na Twoją rzecz zamówionych przez Ciebie usług bezpłatnych;
 4. wykonania na Twoją rzecz zamówionych przez Ciebie usług płatnych;
 5. statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na Stronie;
 6. W związku z tym, że przetwarzamy twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO informujemy, że za prawnie uzasadnione interesy do realizacji których potrzebujemy Twoich danych osobowych, uznajemy wszelką działalność, którą prowadzimy w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w zgodzie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://swiatojca.pl/   

§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych. 

 1. To w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane zależy do tego, jakie dane i w jakim celu nam udostępniłeś:
 1. jeśli postanowisz się do nas odezwać za pośrednictwem maila będziemy przetwarzać dane, które nam podałeś;
 2. jeśli postanowisz zostawić na naszej Stronie komentarz, to będziemy przetwarzać Twoje dane podane w formularzu do komentowania zawartości Strony;
 3. jeśli postanowisz zapisać się na newsletter będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail;
 4. jeśli postanowisz zamówić usługi płatne będziemy przetwarzać Twoje dane potrzebne do zrealizowania zamówienia, 
 5. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. 

§5. Termin przechowywania danych. 

 1. Nie jesteśmy w stanie wskazać Ci jednego terminu, przez który będziemy przetwarzać twoje dane. Jeśli zapisałeś się na newsletter to Twoje dane przetwarzać będziemy do czasu cofnięcia subskrypcji. Jeśli zamówiłeś usługi płatne to twoje dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi. Pozostałe dane związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będziemy przetwarzać bezterminowo, przynajmniej do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.
 2. W przypadku zapisania się na newsletter informujemy, że Administrator dokonuje przeglądu aktywności subskrybentów newslettera co najmniej raz w roku. Użytkownicy, którzy przez sześć miesięcy nie skorzystali z żadnego przesłanego linku będą uznawani za nieaktywnych i usuwani z bazy adresów. 

§6. Postępowanie w sprawie naruszenia danych osobowych. 

 1. Każda osoba, która dostrzeże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych zbieranych przez Administratora lub będzie świadkiem naruszenia danych osobowych powinna natychmiast poinformować o tym Administratora. 
 2. Administrator powinien w ciągu 72 godzin, od stwierdzenia naruszenia zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

§7. Prawa użytkowników. 

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 
 1. dostępu do treści swoich danych oraz 
 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych, 
 4. prawo wniesienia sprzeciwu, 
 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§8. Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
 1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
 2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 3. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 
 4. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 5. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 7. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.